Series India [Subtitle English]

Devon Ke Dev Mahadev Subtitle English Episode 1-40

Series India Devon Ke Dev Mahadev Subtitle English Series India Devon Ke Dev Mahadev Subtitle English เนื้อหาในเรื่อง เริ่มจากตอนที่พระศิวะยังไม่เจอพระแม่สตีเมืองนางเอกหรือจะพูดให้ถูกคือพ่อพระนางสตีบูชาพระวิษณุเป็นใหญ่และไม่ชอบศิวะเทพ ประมาณแอนตี้มหาเทพองค์นี้ยังกะแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อน เรื่องราวช่วงแรกจึงออกแนวรักต้องห้าม! อ้าวแล้วจะลงเอยกันยังไง; ใช่แล้วมันต้องมีฝ่ายอสูรมาช่วยสร้างความเข้าใจ;...