ซิติงซาน ทายาทขุนศึกสะท้านแผ่นดิน Xue Ding Shan พากย์ไทย EP.1-40 (จบ)

ซิติงซาน ทายาทขุนศึกสะท้านแผ่นดิน

ซิติงซาน ทายาทขุนศึกสะท้านแผ่นดิน

เรื่องย่อหนังจีน ซิติงซาน ทายาทขุนศึกสะท้านแผ่นดิน Xue Ding Shan พากย์ไทย แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งต้าถัง ต้องสู้รบกับ ซูเปาถงแม่ทัพจอมอหังการแห่งซีเหลียน ซิติงซานได้รับการยกย่องเป็นแม่ทัพผู้ห้าวหาญเพราะออกศึกรบพุ่งปกป้องบ้านเมืองอย่างสุดกำลัง ส่วนซูเปาถงได้รับการขนานนามว่าเป็น อันธพาลแห่งจงหยวน เพราะเขาหมายที่จะบุกยึดครองสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในดินแดนจงหยวนสงครามการต่อสู้ของสองแม่ทัพผู้กล้ากินเวลายาวนานนับสิบปี

ตอนที่
1 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 1
2 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 2
3 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 3
4 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 4
5 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 5
6 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 6
7 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 7
8 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 8
9 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 9
10 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 10
11 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 11
12 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 12
13 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 13
14 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 14
15 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 15
16 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 16
17 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 17
18 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 18
19 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 19
20 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 20
21 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 21
22 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 22
23 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 23
24 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 24
25 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 25
26 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 26
27 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 27
28 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 28
29 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 29
30 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 30
31 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 31
32 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 32
33 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 33
34 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 34
35 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 35
36 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 36
37 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 37
38 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 38
39 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 39
40 Xue Ding Shaи พากย์ไทย:ตอนที่ 40

Dotv Series

Xue Rengui (simplified Chinese: 薛仁贵; traditional Chinese: 薛仁貴;pinyin: Xuē Rénguì; Wade–Giles: Hsüeh1 Jen2-kuei4; 614–683);formal name Xue Li but went by the courtesy name of Rengui;was a prominent general during the early Tang Dynasty.He is one of the most well-known military generals…